Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

Drukuj