Dobre wieści z gospodarki

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w III kwartale 2021 r. wzrósł realnie o 5,3% rok do roku, wobec spadku o 1,5% w analogicznym kwartale 2020 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego). Dane przedstawił Główny Urząd Statystyczny.

W III kwartale 2021 r. nastąpił wzrost PKB, który w skali roku wyniósł 5,3%. Wpłynął na to wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 8,6% (w II kw. 2021 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 12,4%). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 33,8% (wobec wzrostu w II kwartale 2021 r. o 21,9%) oraz wzrost spożycia ogółem o 3,7% (wobec wzrostu w II kwartale 2021 r. o 10,3%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,7% (wobec wzrostu w II kw. 2021 r. o 13,1%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9,3% (wobec wzrostu w II kwartale 2021 r. o 5,6%).

W efekcie pozytywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł +8,0 p. proc. (w II kwartale 2021 r. wpływ ten wyniósł +11,5 p. proc.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem i pozytywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +2,8 p. proc. (wobec wpływu +7,8 p. proc. w II kwartale 2021 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +2,7 p. proc. oraz wpływ spożycia publicznego +0,1 p. proc. (w II kwartale 2021 r. odpowiednio: +7,2 p. proc. i +0,6 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +1,5 p. proc. (w II kwartale 2021 r. było to +0,9 p. proc.). Odnotowano znaczący pozytywny wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych, który wyniósł +3,7 p. proc. (wobec wpływu +2,8 p. proc. w II kw. 2021 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +5,2 p. proc. (wobec +3,7 p. proc. w II kwartale 2021 r.). W III kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -2,7 p. proc. (wobec -0,3 p. proc. w II kw. 2021 r.).

Drukuj