Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przyjęta

6 maja 2021 br. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Dokument jest odpowiedzią władz regionu na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania. Przedstawia plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem jest podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

 

Drukuj