Informacje ogólne o Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych reprezentuje na szczeblu ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski, wspierając ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych został zarejestrowany w 2010 r. w miejsce Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych które w 2002 roku zostało powołane przez reprezentantów pięćdziesięciu Funduszy Pożyczkowych z całej Polski, działających jako organizacje pozarządowe o charakterze non-profit. Związek został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 grudnia 2010 roku w Kielcach pod firmą „Polski Związek Funduszy Pożyczkowych”. Celem Związku jest tworzenie i rozwój silnego i niezależnego systemu funduszy pożyczkowych w Polsce, umożliwiającego efektywne finansowanie startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mali - w tym mikro- a także średni przedsiębiorcy (MŚP) potrzebują wsparcia finansowego (pożyczka, kredyt) na rozpoczęcie, prowadzenie i rozwoju swojej działalności. Tego wsparcia, często nie mogą uzyskać w systemie bankowym. Stosunkowo wysokie wymogi proceduralne ze strony banków komercyjnych sprawiają, że przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania pomocy w systemie funduszy pożyczkowych. Fundusze pożyczkowe udzielając wsparcia finansowego w postaci pożyczek przygotowują mikro i małych przedsiębiorców do efektywnego finansowania w przyszłości ze strony systemu bankowego. Dzięki temu finansowaniu fundusze pożyczkowe starają się kreować dobrą historię pożyczkową, tak istotną dla finansowania dalszego rozwoju MŚP przez system bankowy. Budowany w Polsce, wzorem krajów zachodnich, coraz silniejszy system funduszy pożyczkowych wspierający finansowo powstawanie i rozwój MŚP świadczy o zasadności i wzroście efektywności funkcjonowania zróżnicowanych systemów, metod i instrumentów finansowania MŚP. Wzmożone zainteresowanie działalnością pożyczkową, rozumianą jako działalność realizowaną przez instytucje pozarządowe o charakterze non-profit, których celem jest ułatwianie dostępu MŚP oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą do finansowania, umożliwia efektywne podejmowanie, prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i statutu. Najwyższą władzą PZFP jest Walne Zebranie Członków. Związkiem kieruje powołany przez założycieli PZFP Zarząd. Organem kontrolnym PZFP jest Komisja Rewizyjna.

Statut Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych

Lista Członków Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych