Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

PZFP interweniuje w sprawie windykacji „starych” pożyczek

PZFP skierował do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie windykacji pożyczek.

Zwróciliśmy się z z prośbą o przygotowanie koncepcji umorzeń zobowiązań (spłaty pożyczek) i zakończenia zarządzania wierzytelnościami w windykacji wynikającymi z umów operacyjnych pierwszego Stopnia zawartych w ramach Inicjatywy JEREMIE Problem dotyczy środków finansowych wniesionych do instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013.

Obecnie, w ramach przedmiotowych umów nadal (mimo upływu lat) pośrednicy finansowi prowadzą w stosunku do pożyczkobiorców czynności windykacyjne. Władze regionalne oczekują, odpowiednio od BGK i regionalnych funduszy rozwoju, odzyskania przez pośredników finansowych wierzytelności w ramach transakcji objętych działaniami windykacyjnymi, w których istnieje jeszcze realna perspektywa odzysku oraz utrzymywanie pozostałych wierzytelności w stanie „nieprzedawnionym”. Z uwagi na publiczny charakter środków finansowych wyklucza się możliwość dopuszczenia przez pośredników do przedawnienia wierzytelności (zobowiązania po stronie dłużnika). W związku z fundusze pożyczkowe mają uzasadnione oczekiwania, względem BGK i regionalnych funduszy rozwoju, dotyczące pokrycia kosztów zarządzania przedmiotowymi wierzytelnościami (dokładnie rzecz ujmując – częścią przedmiotowej wierzytelności pokrywanej ze środków publicznych) w długim okresie czasu. Należy przy tym zauważyć, że co do zasady, czynności windykacyjne dotyczą nie tylko środków publicznych (pozabudżetowych) ale także wkładu własnego pośredników i powinny być prowadzone zgodnie z praktyką na zasadzie pari passu.

Brak rozwiązania systemowego rodzi zagrożenia dla regionów i funduszy pożyczkowych, które wobec niejasnej sytuacji prawnej przedmiotowych środków oraz ryzyka zarzutu co do niegospodarności ponoszą obecnie wysokie i niewspółmierne do realnie osiągalnych rezultatów koszty windykacji.


Drukuj  

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".