Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejne sukcesy Członków PZFP

Przetargi BGK na wybór Partnerów Finansujących to obszar dominacji naszych Członków.

W cz. I przetargu Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na wdrażanie TIK/Pożyczka na inwestycje w MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Opolskiego najlepszą ofertę złożyło konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Śląska i Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o..

W cz. III i VII postępowania „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje w MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego” zwycięzcami okazali się odpowiednio: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Informujemy także o tym, że unieważniono postępowanie Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Przedstawiciele PZFP spotkali się z reprezentantami BGK

22 kwietnia, w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli PZFP z reprezentantami Departamentu Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie dyskusji poruszono m.in. takie tematy jak: uregulowanie kwestii końca trwania umowy operacyjnej, polityki horyzontalne, finansowanie nieruchomości i środków trwałych na wynajem, finansowanie środków trwałych zasilanych paliwami kopalnymi, weryfikacja/dokumentowanie innowacyjności, tempo rozstrzygania przetargów, problemy z Aplikacją SZFEiK.

Niemal trzygodzinne spotkanie przebiegło w merytorycznej atmosferze. Mieliśmy okazję przedstawić aktualne i dopiero rysujące się wyzwania stojące przed naszymi Członkami.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Przyjęto Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dokument zatwierdził Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 393/7649/2024 z dnia 6 marca 2024 roku.

Prezes BGK otrzymał gratulacje od PZFP

Nowy Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Mirosław Czekaj, otrzymał od naszej organizacji gratulację z okazji objęcia tej funkcji.

W liście gratulacyjnym podkreśliliśmy m.in. osiągnięcia funduszy pożyczkowych, rolę BGK we wdrażaniu instrumentów zwrotnych, a także zakres naszej współpracy, która toczy się na wielu polach.

Linia Pożyczkowa Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uruchomiła nabór wniosków na Linię Pożyczkową dla pośredników finansowych.

Linia Pożyczkowa przeznaczona jest na zwiększenie potencjału Pośredników Finansowych w zakresie wspierania rozwoju MŚP prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Produkt skierowany jest do Pośredników Finansowych posiadających siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz minimum 5-letnie doświadczenia w udzielaniu wsparcia zwrotnego/gwarancji przedsiębiorstwom z sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w udzieleniu pożyczek/poręczeń w ramach pomocy de minimis/pomocy publicznej w oparciu o umowy zawarte z dysponentem środków/podmiotem zarządzającym środkami przeznaczonymi na realizację wyżej wskazanych Instrumentów Finansowych.

Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

PZFP przekazał Ministerstwu uwagi do projektu rozporządzenia

Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Dziękujemy naszym Członkom za współpracę przy przygotowaniu naszego stanowiska.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".