Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

PZFP interweniuje ws. niejasnych wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Zwróciliśmy Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej uwagę na niejasności zawarte w przygotowanych przez resort wytycznych.

Nasze pismo dotyczyło dwóch obszarów. Pierwszy z nich to Zasady horyzontalne na poziomie ostatecznego odbiorcy w kontekście zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W naszej ocenie konieczne jest pilne podjęcie działań w kierunku dokonania zmiany lub wydania właściwej interpretacji Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Rekomendujemy, aby zmiany Wytycznych uwzględniały zasadę proporcjonalności, tak aby obowiązki nakładane na Ostatecznych Odbiorców nie stanowiły nadmiernego obciążenia w stosunku do zamierzonego celu. W szczególności zapewnienie dostępności nie powinno być obligatoryjne w przypadkach gdy dany produkt lub usługa, ze względu na swój charakter, nie mogą być użytkowane przez osoby z niepełnosprawnościami lub koszty dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podstawowych wydatków w ramach finansowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie, podmioty prowadzące postępowania przetargowe na wybór partnerów finansujących (przede wszystkim Bank Gospodarstwa Krajowego), powinni wprowadzić zmiany w umowach dotyczących instrumentów finansowych.  Na poziomie inwestycji Ostatecznego Odbiorcy wymogi niedyskryminujące powinny oczywiście pozostać. Konieczne jest jednak usunięcie obowiązku dostosowania usług/produktów powstałych w wyniku, wspieranego za pomocą instrumentów zwrotnych, przedsięwzięcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Drugi obszar to zakup ze środków Funduszy Europejskich 2021-2027 używanych środków trwałych, które stanowiły wydatek finansowany z innego wsparcia UE, a zakaz podwójnego finansowania. W naszej opinii dopuszczalna jest sytuacja, w której przedsiębiorca z Warszawy w 2020 roku zakupił maszynę przy wsparciu środków pochodzących z RPO WM, a obecnie sprzedaje ją przedsiębiorcy z Gdańska korzystającego przy tej transakcji z pożyczki finansowanej z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza. Zauważamy jednak niejasności i sprzeczności w Wytycznych wydanych przez Ministerstwo. Zwróciliśmy się o doprecyzowanie treści punktu 2.3(2)(b) przytoczonych Wytycznych w taki sposób, aby ich treść w jednoznaczny sposób ograniczała pojęcie podwójnego finansowania do przedsięwzięcia realizowanego przez danego Ostatecznego Odbiorcę/Beneficjenta i tym samym dopuszczała wspieranie środkami pochodzącymi z bieżącego okresu programowania majątku, który został przez poprzedniego właściciela nabyty przy współfinansowaniu UE lub innych środków publicznych.


Drukuj  

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".