Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. prowadzi konsultacje z regionalnymi instytucjami finansowymi województwa Śląskiego

Celem konsultacji jest przygotowanie i wdrożenie nowych instrumentów finansowych, dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom oraz samorządom regionu.

Zaproszono  dostawców usług pożyczkowych do wypełnienia przygotowanych przez Śląski Fundusz Rozwoju ankiet. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi opracowane zostaną zasady wdrażania nowych instrumentów finansowych, które następnie zostaną udostępnione operatorom docelowych produktów.

Unijne wsparcie dla Pomorza. Kontrakt programowy podpisany

Ponad 1,75 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo pomorskie na program regionalny. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisali kontrakt programowy.

Kontrakt programowy to dokument, który szczegółowo określa wielkość i sposób wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla każdego z 16. regionów w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

Duży nacisk zostanie położony na wsparcie przedsiębiorczości i B+R, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu oraz działań związanych z włączeniem społecznym. Część z uzgodnionych w kontrakcie programowym przedsięwzięć ma charakter długofalowy i stanowi kontynuację działań już realizowanych dzięki wsparciu funduszy UE. Po zatwierdzeniu uzgodnionego dokumentu przez Brukselę będzie można przeznaczać pieniądze na poszczególne działania i rozpisywać konkursy.

Zmiany w projektach RPO

Nastąpiły zmiany w projektach regionalnych programów operacyjnych.

O 47,7 mln euro więcej otrzyma woj. Podlaskie na realizację inwestycji i przedsięwzięć, dofinansowywanych z Unii Europejskiej. Tym samym budżet naszego programu regionalnego wzrósł do blisko 1,3 mld euro. Więcej o 142 mln euro będzie również do podziału w ramach programu dla Polski Wschodniej.

Woj. Lubuskie - w wyniku podziału dodatkowych środków unijnych - otrzyma 53,3 mln euro więcej, a więc obecnie alokacja na nową perspektywę dla regionu wynosi blisko 915 mln euro (było 861,5 mln).

Dodatkowe 92 mln euro przekazano także dla woj. Łódzkiego. Ta kwota powiększa pulę pieniędzy unijnych do wykorzystania w regionie na najbliższe lata do ponad 2,7 mld euro. Główne wzmocnienie będzie dotyczyło polityki społecznej. Na te cele zapisanych zostało 83,5 mln zł. Zwiększy się też pula na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – o 8,8 mln zł. Dzięki zmianom program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 wyniesie dokładnie 2 mld 728 mln euro.

Podkarpacie również otrzyma dodatkowe środki. Regionalny program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 będzie większy. Pierwotna kwota, jaką miało otrzymać województwo wynosiła  2 mld 181 mln euro. Teraz ta pula została zwiększona o ponad 84,5 mln euro. Ostatecznie w ramach nowego programu regionalnego FEP region otrzyma do wykorzystania aż 2 mld 265 mln euro.

Członkowie PZFP nadal dominują w przetargach

Członkowie PZFP po raz kolejny złożył najlepsze oferty w przetargu BGK na wybór pośredników finansowych.

Z przyjemnością informujemy o tym, że Polska fundacja Przedsiębiorczości okazała się najlepsza w III części przetargu Wybór Pośredników Finansowych w celu zarządzania Funduszami Pożyczkowymi w ramach obsługi Projektu Pożyczki płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. W cz. II tego samego postępowania za najlepszą uznano ofertę Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Walne Zebranie Członków za nami

1 czerwca w Jachrance odbyło się Walne Zebranie Członków PZFP.

Wszyscy członkowie organów statutowych uzyskali absolutorium z wykonywania swoich obowiązków w 2021 roku. Uczestnicy zebrania zaakceptowali sprawozdania merytoryczne i finansowe Związku za ubiegły rok.

Wybrano także władze Związku nowej kadencji. Skład Zarządu na lata 2022-2025:

 1. Marek Mika – Prezes Zarządu.
 2. Katarzyna Sabarańska – Wiceprezes Zarządu.
 3. Barbara Bąkowska – Wiceprezes Zarządu.
 4. Aneta Grzębska – Członkini Zarządu.
 5. Janusz Hawrył – Członek Zarządu.

 Dziękujemy Panu Markowi Góreckiemu za pełną zaangażowania i bezinteresowną pracę w Zarzadzie Związku w latach 2010-2022.

 Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2022-2025:

 1. Paulina Starzyńska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 2. Katarzyna Malesza-Dzido – Członkini Komisji Rewizyjnej.
 3. Andrzej Wasilewski – Członek Komisji Rewizyjnej.

Dziękujemy Pani Zuzannie Szczudlik za czas i wysiłki poświęcone pracy w Komisji Rewizyjnej w ostatnich latach.

Walne Zebranie podjęły także uchwały o zmianie § 21 pkt 2 Statutu Związku (skrócenie okresu pomiędzy pierwszym i drugim terminem Walnego Zebrania do 30 minut) i o zmianie sposobu wyliczania składek członkowskich (podniesienie maksymalnego wymiaru składki).

Po Walnym Zebraniu miała miejsce, organizowana wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Funduszy Poręczeniowych, konferencja „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej 2021-2027” (prezentacje w załączeniu). Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zdobycia wiedzy o stanie przygotowań do realizacji projektów w ramach bieżącego okresu finansowania. Informacje były przekazywane m.in. przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komisja Europejska zaakceptowała nasz KPO. Polska ma otrzymać 158,5 mld zł

Wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w KPO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynować będzie współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych:

 • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
 • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
 • Transformacja cyfrowa,
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
 • Zielona, inteligentna mobilność.

Ostatnim z komponentów jest Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".