Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szkolenie dotyczące mediów społecznościowych za nami

3 lutego odbyło się, organizowane wspólnie z Fundacją Microfinance Centre, szkolenie "Potencjał mediów społecznościowych w działalności funduszu pożyczkowego".

Podczas warsztatów przedstawiono najważniejsze aspekty skutecznej promocji poprzez social media z punktu widzenia funduszy pożyczkowych. Zaprezentowano ekosystem sieci społecznościowych i specyfikę poszczególnych serwisów. Zbadano zasady tworzenia strategii obecności w social media: określanie celów marketingowych, analiza grupy docelowej, zasady tworzenia treści (z przykładami) i podstawy analizy skuteczności działań. Omówiono podstawowe sposoby pozyskiwania subskrybentów/followersów oraz nietypowe działania promocyjne. Pokazano proste narzędzia do tworzenia grafiki oraz źródła zdjęć dla prowadzenia profili w social media oraz innych działań marketingowych.

Koniec konsultacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Zarząd województwa przyjął sprawozdanie dotyczące konsultacji społecznych nowego programu regionalnego, który jest podstawą inwestowania w regionie środków nowej perspektywy unijnej. Zgłoszono prawie 180 uwag. Ostateczny kształt nowego programu unijnego musi być gotowy do 15 marca, wtedy trafi do Komisji Europejskiej.

Konsultacje trwały od 25 listopada do 29 grudnia minionego roku. W ich trakcie zorganizowano dwa wysłuchania publiczne, które również służyły zebraniu opinii na temat projektu programu regionalnego.

Zgłaszane uwagi dotyczyły różnych sekcji programu dla Podlaskiego, jednakże przeważająca ich część odnosiła się do działań w obszarze „Region przyjazny środowisku”, na który przeznaczono aż 437 mln euro. Dotyczyły one głównie rodzajów przedsięwzięć czy ostatecznych odbiorców zaprojektowanych dla nich funduszy.

Dodatkowe środki na pożyczki w województwie świętokrzyskim

Przedstawiciele Zarządu woj. świętokrzyskiego podpisali umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której dodatkowe 50 mln zł unijnego wsparcia zostanie przeznaczonych na preferencyjne pożyczki dla firm. Wkrótce można się również spodziewać kolejnych 50 mln zł pozyskanych ze zwrotu wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Pożyczki współfinansowane są w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” ze środków RPOWŚ 2014-2020 z Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP. Wdrażane są we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki projektowi  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego, mogą starać się o pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach.

Podpisanie kontraktu programowego dla województwa łódzkiego

Około 2,29 mld euro na lata 2021-2027 z polityki spójności dla województwa łódzkiego zostanie przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, rewitalizacji oraz działań związanych z włączeniem społecznym. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda oraz marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisali kontrakt programowy.

Kontrakt programowy to nowy instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a zarządem województwa, w której wskazane zostaną konkretne inwestycje, ważne dla regionu i całej Polski. W ramach kontraktu programowego został uzgodniony pakiet priorytetowych przedsięwzięć, które poprawią jakość życia wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego i przyczynią do rozwoju regionu.

Przedłużenie możliwości podzielania pomocy publicznej na zwalczanie skutków pandemii

Dłuższy termin udzielania pomocy państwa dla przedsiębiorców na cele związane ze zwalczaniem  skutków pandemii COVID-19 zakłada pięć rozporządzeń podpisanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiany zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską (22 grudnia 2021 r.).

Rozporządzenia wydłużają okres udzielania przedsiębiorcom pomocy państwa z 31 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Nowe rozwiązania weszły w życie w ostatnich dniach 2021 roku.

Pułapy pomocy dla jednego przedsiębiorcy zostały podniesione do 290 tys. euro brutto dla firm w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, do 345 tys. euro brutto - dla przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa lub akwakultury oraz do 2,3 mln euro brutto - dla firm w innych sektorach.

Wydłużenie okresu udzielania pomocy oznacza przeznaczenie na realizację zmienionych rozporządzeń dodatkowo 1,7 mld zł. Łączna wartość udostępnionych przedsiębiorcom na walkę ze skutkami pandemii na ich podstawie środków zamknie się kwotą blisko 14,5 mld zł.

Zmienione zostały rozporządzenia w sprawie udzielania w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz ze środków zwróconych z perspektywy finansowej 2007-2013 pomocy publicznej:

  • w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
  • z instrumentów finansowych: w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń lub gwarancji,
  • na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19,
  • w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020,
  • ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu (w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń lub gwarancji).

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".