Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego.

10 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Kontrakt programowy dla woj. Lubelskiego podpisany

Województwo Lubelskie – jako pierwszy region w kraju uzgodniło ostateczny kształt Kontraktu Programowego, czyli umowy pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a stroną rządową, która określa m.in. warunki dofinansowania programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 Podpisany Kontrakt Programowy pozwala osiągnąć minimalną koncentrację środków na cele tematyczne, wymaganą do spełnienia przez regiony. W związku z powyższym 14,84% środków EFRR zasili przedsięwzięcia wspierające innowacyjną i inteligentną transformację gospodarczą. Ponad 33,23 % środków EFRR wspomoże region w promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonej mobilności miejskiej.

Specjalne miejsce w Kontrakcie Programowym zajmuje sprawa osiągnięcia celów klimatycznych. Władze województwa zakładają, że na przedsięwzięcia z tym związane wydadzą ok. 34,51 % środków EFRR. Ponadto 16,15 % środków EFRR zostanie przeznaczonych na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, zaś nie mniej niż 19,7 % alokacji Programu będzie przeznaczone na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Podsumowano konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 fundusze europejskie dla Świętokrzyskiego

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego trwały 44 dni.

W tym czasie odbyło się 80 spotkań konsultacyjnych, podczas których prezentowane były założenia projektu programu. Wzięło w nich udział (stacjonarnie i on-line) ponad 1 700 osób. Owocem konsultacji było prawie 600 uwag.

Zamierzeniem konsultacji było dotarcie do jak najszerszego grona interesariuszy, potencjalnych beneficjentów oraz wysłuchanie głosów z regionu, które pomogły określić właściwe kierunki działania. W trakcie spotkań zaprezentowano główne założenia projektu programu oraz wysłuchano cennych uwag i opinii uczestników spotkań na temat zaproponowanych zapisów. Uwagi zgłoszone do projektu, rekomendacje oraz cenne wskazówki pozwolą na właściwe zaprogramowanie funduszy unijnych, przyznanych dla województwa świętokrzyskiego, aby planowane inwestycje jak najlepiej odpowiadały na potrzeby mieszkańców.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu – Lubuskie 2020 na 2022 rok

Zaktualizowano Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu – Lubuskie 2020 na 2022 rok.

W dokumencie dodano konkurs w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (Typ. I), na kwotę 16 000 000,00 zł, który zostanie przeprowadzony w I kwartale 2022 r. Ostateczna kwota ww. naboru będzie uzależniona od limitu dostępnych środków Ministerstwa Finansów, obowiązującego w miesiącu ogłoszenia konkursu. Mając na uwadze powyższe w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu – Lubuskie 2020 na 2022 rok zaplanowano 4 konkursy na łączną kwotę 19 590 000,00 zł, tj. 2 konkursy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 16 830 000,00 zł oraz 2 konkursy z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 2 760 000,00 zł (w tym: 3 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę 17 210 000,00 zł).

Stopy procentowe znowu w górę

Rada podjęła decyzję o  podwyższeniu  stopy  referencyjnej  NBP  o  0,50  pkt  proc.,  tj. do poziomu 1,75%.

Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 2,25%;
  • stopa depozytowa 1,25%;
  • stopa redyskontowa weksli 1,80%;
  • stopa dyskontowa weksli 1,85%.

Podsumowanie wsparcia rozwoju turystyki w Polsce Wschodniej

Ponad 800 firm, 153 mln zł udzielonego wsparcia, blisko 800 nowych turystycznych atrakcji w Polsce Wschodniej – mija 5 lat od uruchomienia pożyczek dla branży turystycznej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka.

 W 2017 roku wybrane w przetargu przez BGK instytucje finansujące udzieliły firmom z Polski Wschodniej pierwszych pożyczek. Całkowity, odnawialny budżet instrumentu to 200 mln zł. Do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 800 mikro-, małych i średnich firm z branży turystycznej i okołoturystycznej z Polski Wschodniej. Łączna kwota udzielonych pożyczek to 153 mln zł. Pozyskane środki firmy przeznaczyły nie tylko na rozwój działalności, ale też, w czasie pandemii – na utrzymanie płynności finansowej.

Instrument Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to środki krajowe, których dysponentem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w województwach zajmują się instytucje finansujące. Instrument wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej, chcące zainwestować w Polsce Wschodniej, czyli w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim. Całkowity budżet instrumentu to ok. 200 mln zł. Pożyczki będą udzielane do 2026 roku.

Z dumą dodajemy to, że istotną rolę odgrywali, we wdrażaniu przedmiotowego instrumentu, Członkowie PZFP.

Wsparcie branży turystycznej w Polsce Wschodniej będzie kontynuowane w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".