Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejne sukcesy naszych Członków

Kolejne części „przetargu płynnościowego” padły „łupem” naszych Członków.

W częściach XI, XII, XVI i XIX najlepsze oferty złożyły odpowiednio: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.+ konsorcjum w składzie: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.+ Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Dobre wieści z gospodarki

Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w III kwartale 2021 r. wzrósł realnie o 5,3% rok do roku, wobec spadku o 1,5% w analogicznym kwartale 2020 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego). Dane przedstawił Główny Urząd Statystyczny.

W III kwartale 2021 r. nastąpił wzrost PKB, który w skali roku wyniósł 5,3%. Wpłynął na to wzrost popytu krajowego, który ukształtował się na poziomie 8,6% (w II kw. 2021 r. odnotowano zwiększenie popytu krajowego o 12,4%). Złożył się na to wzrost akumulacji brutto o 33,8% (wobec wzrostu w II kwartale 2021 r. o 21,9%) oraz wzrost spożycia ogółem o 3,7% (wobec wzrostu w II kwartale 2021 r. o 10,3%). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,7% (wobec wzrostu w II kw. 2021 r. o 13,1%). Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9,3% (wobec wzrostu w II kwartale 2021 r. o 5,6%).

W efekcie pozytywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł +8,0 p. proc. (w II kwartale 2021 r. wpływ ten wyniósł +11,5 p. proc.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem i pozytywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +2,8 p. proc. (wobec wpływu +7,8 p. proc. w II kwartale 2021 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +2,7 p. proc. oraz wpływ spożycia publicznego +0,1 p. proc. (w II kwartale 2021 r. odpowiednio: +7,2 p. proc. i +0,6 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +1,5 p. proc. (w II kwartale 2021 r. było to +0,9 p. proc.). Odnotowano znaczący pozytywny wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych, który wyniósł +3,7 p. proc. (wobec wpływu +2,8 p. proc. w II kw. 2021 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +5,2 p. proc. (wobec +3,7 p. proc. w II kwartale 2021 r.). W III kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -2,7 p. proc. (wobec -0,3 p. proc. w II kw. 2021 r.).

Harmonogram konkursów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2022

Przedstawiono Harmonogram konkursów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2022.

W związku z obowiązującym obecnie w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego i wprowadzanymi przez różne instytucje rządowe i samorządowe działaniami, mającymi na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii, podejmowane są decyzje umożliwiające ukierunkowanie środków funduszy europejskich na ograniczanie negatywnych skutków obecnej sytuacji. Działania te mogą spowodować wprowadzanie modyfikacji w zakresie i terminach zaplanowanej interwencji ze środków EFS.

Zmiana Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Zmieniono Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Zmianę zatwierdziła Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak 26 listopada br. i od tego dnia jest stosowana.

Konsultacje projektu RPO woj. Podlaskiego

Rozpoczęły się konsultacje projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) na lata 2021-2027. Potrwają do 29 grudnia.

Program ma rekordowy budżet. Jest o 37 mln euro większy niż jego odpowiednik, realizowany w latach 2014-2020. Na każdego mieszkańca województwa ma przypaść 1062 euro. Tym samym Podlaskie plasuje się na drugim miejscu wśród województw pod względem wzrostu wartości w porównaniu z poprzednim programem.

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać przez formularz konsultacyjny.

PZFP zrzesza najbardziej skuteczne fundusze pożyczkowe

BGK rozstrzygnął kolejne części „przetargu płynnościowego”. Wszystkie zostały wygrane przez naszych Członków (w skład każdego z konsorcjów wchodzi przynajmniej jedna ze zrzeszonych organizacji) .

Najlepsze oferty w niniejszych częściach przetargu BGK pn. Wybór przez BGK Pośredników finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP REACT-EU POIR (FPWP REACT-EU POIR)” - 19 części złożyły następujące podmioty:

 I-Konsorcjum w składzie: Lubelska Fundacja Rozwoju+Polski Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o.,

III- Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.,

VI- Fundacja Rozwoju Śląska,

VIII- Fundusz Górnośląski S.A.,

IX- Lubelska Fundacja Rozwoju,

XIV- Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka,

XV- Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,

XVII- Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,

XVIII-Konsorcjum w składzie: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.+ Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości+Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.+Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".