Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Zakończyły się konsultacje projektu Umowy Partnerstwa

Podsumowano konsultacje projektu Umowy Partnerstwa.

Konsultacje były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W spotkaniach online, które odbyły się w każdym województwie, uczestniczyło łącznie około 4100 osób. W trakcie transmisji można było zadawać pytania za pomocą czatu. Do 22 lutego można było zgłaszać uwagi do dokumentu. Takich zgłoszeń wpłynęło w sumie 5013. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie po przyjęciu ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa oraz projektów programów krajowych i regionalnych odbędą się negocjacje formalne wszystkich dokumentów z Komisją Europejską.

PZFP zgłosił swoje uwagi, a także aktywnie uczestniczył w konferencjach konsultacyjnych.

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej perspektywie na lata 2021-2027 około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Poszczególne województwa dostaną na programy regionalne od 736 milionów do 2,3 miliarda euro. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi liczbie ludności i PKB na jednego mieszkańca.

75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania. W puli rezerw jest 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządów województw projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

2 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło rozmowy z marszałkami województw dotyczące kontraktów programowych. Spotkania potrwają do maja.

 

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za IV kwartał 2020 roku

GUS opublikował dane pokazujące wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za IV kwartał 2020 roku. W IV kwartale 2020 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 0,1%. W porównaniu do IV kwartału 2019 r. wzrosły o 1,1%.

W IV kwartale 2020 r. najwyższy wzrost cen odnotowano w przypadku usług reklamy, badania rynku i opinii publicznej, tj. o 1,5% w stosunku do poprzedniego kwartału. Wzrost cen usług reklamy, badania rynku i opinii publicznej w IV kwartale spowodowany był głównie wzrostem cen usług w działalności związanej z reprezentowaniem mediów (jednej ze składowych usług reklamy), w tym w szczególności w zakresie usług pośrednictwa w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji, na co z kolei wpłynął korzystny dla rynku reklam okres świąteczny.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

17 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 156/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 53.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w odniesieniu do następujących punktów: - Zmiany w zakresie EFS w działaniu 7.7; - Zmiana Indykatywnego Planu Finansowego dotycząca przesunięcia środków z 1.2 do 1.1; - Zmiana załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą.

 

Prezes PZFP wziął udział w 3. Forum Akademicko-Gospodarczym

W dniach 24-25 lutego br. odbywało się 3. Forum Akademicko-Gospodarcze. W wydarzeniu wziął udział Prezes PZFP, Pan Marek Mika.

Organizatorem wydarzenia było Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Patronat Honorowy objęły resorty: rozwoju, pracy i technologii, edukacji i nauki oraz finansów funduszy i polityki regionalnej.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczył Pan Premier Jarosław Gowin,  poruszano m.in. takie tematy jak:  przedsiębiorstwa i uczelnie w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i drodze do Gospodarki 4.0, zmiany w relacjach uczelni z otoczeniem, finansowanie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Możliwości i bariery.

Przedstawiciele PZFP są wszędzie tam gdzie dyskutuje się o sprawach ważnych dla funduszy pożyczkowych.

 

Szkolenie z analizy finansowej za nami

W dniach 1 – 2 marca Członkowie PZFP uczestniczyli w szkoleniu „Ocena ryzyka pożyczkowego przedsiębiorców w działalności obrotowej i inwestycyjnej”.

Szkolenie, w formie online, zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Microfinance Centre. Dzięki finansowaniu z Programu EaSI, uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów udziału w wydarzeniu.

W trakcie szkolenia, prowadzonego przez Pana Mirosława Mellera poruszano m.in. takie tematy jak: Bilans i jego ocena, Zabezpieczenia pożyczek, Etapy procesu inwestycyjnego, czy też Ustalanie limitów pożyczkowych i weryfikacja potrzeb finansowych wnioskodawcy.

W interaktywnym webinarium wzięli udział przedstawiciele 32 zrzeszonych w PZFP podmiotów. Dziękujemy MFC za współpracę w organizacji przedmiotowego wydarzenia i polecamy Państwu współpracę z Fundacją.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".