Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego S.A. uruchomił linię finansową dla pośredników finansowych

Łódzki Regionalny Fundusz Rozwoju uruchomił linię finansową dla pośredników finansowych.

Finansowaniu podlegać mogą wyłącznie części Wkładu Własnego Pośredników Finansowych do Instrumentów Finansowych wdrażanych przez nich na podstawie Umów Operacyjnych zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Poddziałania II.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na poziomie Ostatecznych Odbiorców współfinansowane mogą być inwestycje w formie Jednostkowych Pożyczek zgodnie z założeniami Zamówienia i Umowy Operacyjnej, z zastrzeżeniem, że środki Linii Finansowej wypłacane są na rzecz Ostatecznych Odbiorców łącznie z Wkładem FF oraz Wkładem Własnym PF. Okres spłaty to maksymalnie 60 miesięcy /20 kwartałów. Warunki skorzystania z instrumentu:

  • Maksymalnie 90% Wkładu Własnego Pośrednika Finansowego wymaganego do wniesienia do Umowy Operacyjnej (lub prawa opcji dla tej umowy).
  • Maksymalnie 4 000 000,00 PLN dla jednego Pośrednika Finansowego (możliwe w ramach kilku Umów Linii Finansowej).
  • Maksymalnie 90% wymaganego minimalnego Wkładu Własnego PF w Jednostkowych Pożyczkach.

Wszystkie dokumenty dostępne są tutaj.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

27 października 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1570/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 59.0). Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany: • przesunięcie 820 300 euro z działania 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego do działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego; • przesunięcie 1 057 415 euro z działania 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19 do działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji; • przesunięcie 820 300 euro z działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu do działania 2.2 równoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego; • przesunięcie łącznie 4 880 716 euro do działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych z następujących działań: - 3 930 191 euro z działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, - 272 448 euro z działania 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych, - 678 077 euro z działania 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem. • uzupełnienie Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WZ 2014-2020; • aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą; • korekty techniczne.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Wschodnia na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Wschodnia na 2021 rok.

Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych działań i poddziałań w Programie Polska Wschodnia.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

Uwaga od 1 listopada zmianie ulega stopa bazowa!

Od 1 marca wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski wzrasta z 0,18% do 0,24%.

Informacja UOKiK

Projekt zmiany Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Zachęcamy do udziału w konsultacjach projektu Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • Podrozdziału 5.3 - Kontrola Krzyżowa. Dodany został dodatkowy punkt 6 wraz z przypisami i odniesieniami dotyczący nowego narzędzia informatycznego do prowadzenia kontroli krzyżowych;
  • Rozdziału 9 - Roczne Plany Kontroli. Zmiany dotyczą pkt. 3 i 4. Dotychczas RPK PO były przekazywane do akceptacji IK UP. Po zmianie, będą one przekazywane do wiadomości IK UP za pośrednictwem nowego adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Rozdziału 6 - Kontrola instrumentów finansowych. Korekta pkt 8, aby lepiej oddawał regułę kontroli IF z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w rozumieniu Komisji Europejskiej.

Uwagi do dokumentu należy przekazywać do 3 listopada 2021 r. na załączonym formularzu na adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".