Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Konferencja konsultacyjna projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

30 września br. Dyrektor Biura PZFP wziął udział w konferencji konsultacyjnej projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

W trakcie spotkania przedstawiono szanse i wyzwania dla regionu w perspektywie 2021-2027. Zaprezentowano także Kontrakt programowy i Umowę Partnerstwa 2021-2027. Szczegółowo pokazano projekt Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Dyskutowano także na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce Wschodniej. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano rolę instrumentów finansowych w bieżącym okresie programowania.

Z zapisem spotkania można zapoznać się tutaj.

 

Harmonogram naboru wniosków Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2021

Zaktualizowano Harmonogram naboru wniosków Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2021.

 22.09.2021 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę 1364/21 w sprawie aktualizacji harmonogramu konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach POWER 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach POWER 2014-2020.

Materiał ma charakter instruktażowy i został opracowany do wykorzystania przez Instytucje Pośredniczące i Beneficjentów PO WER.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Dokument zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia. Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia oraz poziomy dofinansowania, a także pomoc publiczna.

Konferencja sektora moikrofinansowego, Stare Jabłonki, 20-21 października

Serdecznie zapraszamy fundusze pożyczkowe i poręczeniowe do udziału w dwudniowej konferencji „Instrumenty zwrotne w perspektywie 2021 – 2027” (agenda).

Konferencja odbędzie się w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach w dniach 20-21 października br.

W trakcie spotkania chcemy wspólnie z Państwem przedyskutować takie kwestie jak m.in.:

  • Instrumenty zwrotne w projekcie ustawy wdrożeniowej.
  • Bariery rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.
  • Potrzebne modyfikacje w przetargach BGK.
  • Wyniki osiągnięte przez fundusze pożyczkowe w 2020 roku.
  • Wszystkie inne tematy uznane przez Państwo za ważne.

Zależy nam na tym, aby spotkanie miało charakter ożywionej dyskusji, a nie akademickiej prelekcji. Organizowana konferencja jest także pierwszą od dawna okazją do bezpośredniego spotkania i dalszej integracji naszego środowiska.

Informacji o kosztach udziału udziela Dyrektor Biura PZFP. Cena obejmuje: udział w konferencji, pełny catering, nocleg
(ze śniadaniem) w pokoju jednoosobowym w Hotelu Anders (4*), dostęp do strefy wellness, parking. Doba hotelowa trwa od godz. 16 do godz. 12.

 

Wyniki oceny ex-ante instrumentów finansowych planowanych do uruchomienia ze środków EFS+

Omówienie badań ex-ante instrumentów finansowych ze środków EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027 było jednym z głównych tematów posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Badanie zlecone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zostało przeprowadzone w celu oceny zapotrzebowania na wsparcie finansowe i pozafinansowe w obszarze podejmowania działalności gospodarczej.

Wyniki badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (4 sierpnia 2020 r.) wskazały na potrzebę radykalnego uproszczenia wsparcia na samozatrudnienie po roku 2020 i ograniczenie oferowanych form wsparcia do dwóch podstawowych: mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  oferowanej przez BGK i dotacji udzielanej przez powiatowe urzędy pracy dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo zaproponowano, aby pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej były udzielane w ramach jednego, krajowego programu, najlepiej w ramach funkcjonującego już z Funduszu Pracy Programu Wsparcie w Starcie. Dodatkowo wskazano na potrzebę umożliwienia ubiegania się o pożyczkę osobom pracującym, co ograniczy celowe odchodzenie z pracy i rejestrowanie się jako osoby bezrobotne przez osoby, które pracują, ale widzą potrzebę podjęcia samozatrudnienia.

Kolejne badanie dotyczyło ustalenia potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych (9 kwietnia 2020 r.). Badanie przeprowadzane było na początku pandemii COVID-19 dlatego też autorzy badania wskazali, że wobec spodziewanej recesji związanej z pandemią COVID-19, krótkookresowo, całe wsparcie powinno koncentrować się na podtrzymaniu istniejących przedsiębiorstw społecznych i utrzymaniu oraz tworzeniu w nich miejsc pracy. Niezależnie od tego, ewaluatorzy zaproponowali także, by w ramach nowego programu ze środków EFS+ zaprogramować wdrażanie instrumentów pożyczkowych (pożyczki na rozwój i na start) na zbliżonych do obowiązujących obecnie zasadach. Zaproponowano także, aby na bazie środków z okresu 2007-2013 uruchomić instrument pożyczki obrotowej dla podmiotów ekonomii społecznej.

Przedmiotem ostatniego badania, przeprowadzonego w sierpniu 2021 r., były potrzeby finansowe przedsiębiorców w obszarze zapewnienia dostępności prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Kwestia zbadania zapotrzebowania na finansowanie w tym obszarze stała się istotna z jednej strony ze względu na przepisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jak również zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów Europejskiego aktu o dostępności, które mają sprzyjać niwelowaniu barier w dostępie do produktów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wyniki badania potwierdziły, że problem dostępności jest mało znany wśród przedsiębiorców, w tym brak jest świadomości pożytków ekonomicznych płynących dla firmy z dostosowania firmy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Dlatego autorzy badania zalecili długi okres na wypromowanie instrumentu (szeroko zakrojona kampania promocyjna) oraz wskazali na konieczność przeprowadzenia masowej kampanii informacyjnej o problemie dostępności i osobach ze szczególnymi potrzebami.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".