Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Obradował Konwent Marszałków RP

24 lutego odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków RP, pod aktualnym przewodnictwem Województwa Podlaskiego.

Jednym z głównych punktów posiedzenia był Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Do dyskusji o stanie prac nad programem reform i projektów, na który Polska może otrzymać z UE ponad 57 mld zł zaproszono Małgorzatę Jarosińską - Jedynak, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej i Miguela Gil Tertre, Dyrektora Wydziału „Semestr Europejski, Strategiczne Inwestycje Europejskie & Spójność” Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej. Całkowity budżet KPO to blisko 724 mld euro. Polska z tej puli może otrzymać ponad 59 mld euro, z tego: 24,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek. To program, który ma na celu przede wszystkim złagodzenie gospodarczych oraz społecznych skutków pandemii koronawirusa, ale również ma sprawić aby gospodarki państw członkowskich były bardziej odporne, lepiej przystosowane na wyzwania związane z transformacją ekologiczną i cyfrową. Projekt KPO jest oparty na pięciu kluczowych komponentach. Są to: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona i inteligentna mobilność.

Dyskutowano także o projekcie Umowy Partnerstwa na nowy okres programowania. To dokument określający, w jaki sposób Polska będzie dysponować funduszami unijnymi. Mowa łącznie o 76 miliardach euro, które podzielone będą na programy krajowe oraz na programy regionalne. Ostateczna wersja projektu Umowy Partnerstwa ma być gotowa do przedłożenia Radzie Ministrów w czerwcu. Według wiceminister Jarosińskiej-Jedynak, programy krajowe i regionalne powinny być przyjęte w trzecim kwartale tego toku, co pozwoli przekazać je Komisji Europejskiej i rozpocząć formalne negocjacje Umowy Partnerstwa.

Zapis posiedzenia

Przyjęte stanowiska

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokument informuje o tym, co można sfinansować z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kto może starać się o środki z programu, jak wybierane są projekty oraz jakie są kryteria ich oceny. Ponadto w dokumencie można znaleźć informacje o finansowaniu programu oraz przykładowe rodzaje projektów.

Dokument został przyjęty Uchwałą nr 7/269/21 Zarządu Województwa z 25 lutego 2021 roku.

 

W Sejmie o kolejnej perspektywie finansowej i pomocy przedsiębiorcom w związku z pandemią

W mijającym tygodnie komisje sejmowe podejmowały tematy nowego okresu programowania i dalszej pomocy dla przedsiębiorców w związku z pandemią. Przebieg dyskusji śledził Dyrektor Biura PZFP.

23 lutego na posiedzeniu połączonych komisji Finansów Publicznych i Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej posłowie zapoznali się z informacją Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021-2027 oraz odbyli stosowną dyskusję. Dyskusja nie zawierała żadnych nowych informacji – Umowa Partnerstwa jest procedowana, wdrażanie nowej perspektywy hamuje brak rozporządzeń na poziomie unijnym – mają być zatwierdzone w maju, spadek alokacji na poszczególne RPO było od dawna do przewidzenia.

Natomiast 25 lutego Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyła informacje Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o:

  1. Wpływie pandemii wirusa Covid-19 na sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 2020 r. oraz o efektach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

  2. Propozycjach dalszej pomocy państwa dla firm dotkniętych kryzysem Covid-19 oraz rządowych planach odbudowy gospodarki po zniesieniu lockdownu.

Niestety w trakcie posiedzenia nie padły zapowiedzi żadnych działań w które włączone mogłyby być fundusze pożyczkowe.

 

Uwaga od 1 marca zmianie ulega stopa bazowa!

Od 1 marca wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski spada z 0,19% do 0,15%.

Informacja UOKiK

 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Wschodnia na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Wschodnia na 2021 rok.

Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych działań i poddziałań w Programie Polska Wschodnia.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".