Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Sejm uchwalił ustawę wdrożeniową

24 marca Sejm uchwalił ustawę wdrożeniową.

Następnie prace nad dokumentem będzie prowadził Senat. PZFP stale monitoruje proces legislacyjny tego kluczowego aktu prawnego.

Kolejne projekty RPO przesłane do KE

Samorządy wojewódzkie przesyłają projekty RPO na lata 2021-2027 do KE.

4 marca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął zaktualizowany projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 15 marca dokument został oficjalnie przedłożony Komisji Europejskiej, a to oznacza rozpoczęcie formalnych negocjacji programu. Do regionu trafią środki unijne w wysokości 1 mld 403 mln euro.

Także projekt programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” został przesłany do Komisji Europejskiej. Do Małopolski trafią środki w wysokości 2,567 mld euro.

Kolejna zmiana wysokości stopy bazowej

Od 1 kwietnia 2022 roku wartość bazowej stopy referencyjnej dla Polski wzrasta z 2,85% do 3,42%.

Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PZFP zrzesza najlepsze fundusze pożyczkowe

Nasi Członkowie po raz kolejny złożyli najlepsze oferty w przetargu dotyczącym wyboru pośredników finansowych.

W postępowaniu prowadzonym przez Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o. najlepsze oferty w cz. I i II złożyły odpowiednio: Lubelska Fundacja Rozwoju i Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Inflacja w lutym zahamowała

Inflacja w lutym wyniosła 8,5 proc. rok do roku. To pierwszy raz od czerwca 2021 r., gdy odczyt inflacji rocznej jest niższy niż miesiąc wcześniej.

Z danych GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,5% (przy wzroście cen usług o – 9,1% i towarów – o 8,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,3% (w tym towarów – o 0,9% przy wzroście cen usług – o 1,5%).

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 97 684 inwestycje o łącznej wartości 556,2 mld zł.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 13 marca 2022 roku złożono 193 429 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 894,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 556,2 mld zł, tj. 153,8 procent funduszy na lata 2014-2020.

Do 13 marca 2022 roku podpisano z beneficjentami 97 684 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 556,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 338,6 mld zł, czyli 93,6 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 355,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 229,7 mld zł, co stanowi 63,5 procent alokacji.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".