Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na realizację projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Lubelskiego”. To pierwsza umowa w kraju dotycząca wdrażania instrumentów finansowych w programach regionalnych.

Działanie 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przez BGK i ma na celu wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy, poprzez udzielenie wsparcia ostatecznym odbiorcom ze środków instrumentu finansowego w formie pożyczek, w tym pożyczek z możliwością umorzenia części kapitału (dotyczy wsparcia MŚP na wczesnym etapie rozwoju).

Bank Gospodarstwa Krajowego wniesie do projektu środki w wysokości 47,52 mln zł w ramach współfinansowania krajowego. Środki te zostały udostępnione przez ministra funduszy i polityki regionalnej i pochodzą ze spłat pożyczek płynnościowych udzielanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20.

Kolejny sukces Członka PZFP

Członkowie PZFP zdecydowanie dominują w przetargach BGK na wybór pośredników finansowych.

Lubelska Fundacja Rozwoju złożyła najlepszą ofertę w przetargu BGK Wybór przez BGK Pośrednika Finansowego na potrzeby realizacji instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR (woj. lubelskie).

Gratulujemy i życzymy powodzenia

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją GUS dotyczącą sytuacji społeczno-gospodarczej regionów.

Dokument to analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał.

Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027

Opublikowano Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027.

Wytyczne określają ujednolicone warunki dotyczące realizacji wsparcia w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 i są skierowane do Instytucji Zarządzających tymi programami.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079).

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 331/6187/2023 z dnia 31 marca 2023 r. przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dokument obowiązuję od 31.03.2023 r.

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym

GUS opublikował informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym.

Dokument to krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".