Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej PZFP za nami

18 maja odbyło się drugie posiedzenie Grupy Roboczej PZFP ds. cyfryzacji działalności funduszy pożyczkowych i organizacji pracy w kontekście doświadczeń pandemicznych.

W trakcie spotkania przedstawiono informacje zawarte w przygotowanym przez Fundację Microfinance Centre podręczniku, którego celem jest podnoszenie świadomości menedżerów, pokazanie głównych trendów technologicznych i rozwiązań wspierających rozwój organizacji i podniesienie jakości jej pracy. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na to, że fundusze pożyczkowe powinny być wyposażone w rozwiązania, które pozwolą pożyczkobiorcom na zdalny dostęp do takich informacji jak: saldo pożyczki, całkowity koszt zobowiązania, harmonogram spłaty. Na rynku dostępne są odpowiednie rozwiązania informatyczne. Po ich odpowiednim wdrożeniu i przyzwyczajeniu się klientów, dają duże oszczędności czasu ograniczając zakres prac administracyjnych. Nierzadko jest tak, że pożyczkobiorcy nie potrafią korzystać z nowoczesnych rozwiązań, jednak gdy bardzo czegoś potrzebują nagle okazuje się, że posiadają odpowiednie kompetencje cyfrowe. Podkreślano to, że projektowanie jakichkolwiek uniwersalnych rozwiązań cyfrowych może mieć miejsce tylko w sferze po stronie klienta, niemożliwe jest ujednolicenie zasad wewnętrznych funkcjonowania funduszy. Bariery w procesie digitalizacji leżą także po stronie niektórych organizacji. One same muszą być przekonane do tego, że cyfryzacja procesów wewnętrznych przyniesie wymierne korzyści. Zwracano uwagę na to, że strona publiczna powinna partycypować w kosztach cyfryzacji funduszy pożyczkowych. Przesłanką za tym jest choćby to, że w toku bardzo licznych kontroli żądane jest przedstawienie szeregu dokumentów. Wprowadzenie tu rozwiązań cyfrowych zdecydowanie ułatwiłoby cały proces. Ciekawym rozwiązaniem jest Chatbot pozwalający na uzyskanie przez pożyczkobiorców informacji o ofercie funduszu bez angażowania pracowników organizacji. Wskazano także na to,  że procesy cyfryzacyjne są wymuszane przez demografię – młodzi ludzie już teraz nie znają „kultury papieru”.

Co ważne digitalizacja nie przekłada się na zwolnienia – prowadzi do przesunięcia pracowników, pozwala za pomocą tej samej kadry osiągnąć więcej. Nadal obecna jest silna presja płacowa, należy spodziewać się jej dalszego wzmocnienia po zapowiedzianych zmianach w opodatkowaniu pracy.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokument informuje o tym, co można sfinansować z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kto może starać się o środki z programu, jak wybierane są projekty oraz jakie są kryteria ich oceny. Ponadto w dokumencie można znaleźć informacje o finansowaniu programu oraz przykładowe rodzaje projektów.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego zawiera m.in. informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 przyjęta

6 maja 2021 br. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Dokument jest odpowiedzią władz regionu na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania. Przedstawia plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem jest podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

 

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Polska Wschodnia

Podczas posiedzenia Komitet Monitorujący Programu Polska Wschodnia przyjął sprawozdanie roczne z realizacji programu za rok 2020. Program Polska Wschodnia jest obecnie na 2 miejscu (po Programie Pomoc Techniczna) pod względem wartości rozliczonych i certyfikowanych do Komisji Europejskiej środków wśród wszystkich programów polityki spójności UE realizowanych w Polsce.

Miniony rok upłynął pod znakiem zmagania się ze skutkami epidemii COVID-19. W tym celu podejmowano szereg działań, także w ramach funduszy europejskich. W Programie Polska Wschodnia przeznaczono ok. 200 mln zł na wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorców.

Poza wprowadzeniem działania ukierunkowanego na pomoc przedsiębiorcom w czasie pandemii COVID-19, realizacja Programu przebiegała zgodnie z wcześniej założonymi celami. Od początku trwania Programu do końca 2020 r. zakontraktowano środki o wartości 7,9 mld zł (w maju 2021 r. przekroczona została kwota 8,1 mld zł). W samym 2020 r. w umowach o dofinansowanie podpisanych z przedsiębiorcami zakontraktowano środki o wartości 850 mln zł co było m.in. efektem ogłoszenia 7 konkursów dla przedsiębiorców.

Realizacja dwóch dotychczasowych edycji programu dedykowanego Polsce Wschodniej miała pozytywny wpływ na przyspieszenie rozwoju gospodarczego makroregionu. Aby utrwalić ten dobry trend, przygotowywany jest kolejny program – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Właśnie zakończyły się jego konsultacje społeczne. Jeszcze w tym roku program zostanie przekazany Komisji Europejskiej do negocjacji i zatwierdzenia.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".