Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Strategia komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021–2027

Opublikowano Strategię komunikacji Funduszy Europejskich dla woj. Opolskiego na lata 2021-2027.

Strategia komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021–2027 to dokument określający cele, sposoby ich weryfikacji oraz spójne zasady i standardy działań informacyjno-promocyjnych programu regionalnego na lata 2021–2027.

Raport PZFP za 2022 rok gotowy

Z dumą informujemy o tym, że Raport PZFP za 2022 rok przygotowany przy wsparciu finansowym i merytorycznym Banku Gospodarstwa Krajowego jest już gotowy.


Ponad 7 tysięcy udzielonych pożyczek o łącznej wartości przekraczającej 2,5 mld zł świadczy o ogromie pracy wykonanej przez środowisko funduszy pożyczkowych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Jesteśmy w gotowości do dalszego działania w ramach bieżącej perspektywy finansowej UE. Nasz potencjał i doświadczenie będą dobrze służyć rozwojowi polskiej gospodarki. Każdego roku udowadniamy to, że jesteśmy rzetelnymi partnerami we wdrażaniu instrumentów zwrotnych finansowanych ze środków UE. 2022 rok był kolejnym tego dowodem.

Osoby zainteresowane otrzymaniem publikacji proszone są o kontakt z Dyrektorem Biura PZFP, Piotrem Rogowieckim.

Stopy procentowe bez zmian

W dniach 5-6 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

            Informacja po posiedzeniu.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Opublikowano Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

 Jest to dokument przeznaczony dla wnioskodawców i beneficjentów projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Dokument zawiera ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dotyczące priorytetów 1-6 oraz 9, a także szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie i działania FELD.04.02 Drogi lokalne. Na dalszym etapie prac Zasady będą uzupełniane o szczegółowe wymogi dotyczące pozostałych działań.

Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027

Opublikowano Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-2027.

Wytyczne ujednolicają sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz sposób obliczania korekt finansowych. Wytyczne zawierają również w załączniku tzw. taryfikator, czyli tabele określające stawki korekt finansowych za nieprawidłowości w realizacji zamówień.

Wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Harmonogram naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Zaktualizowano Harmonogram naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Harmonogram obejmuje nabory konkurencyjne i niekonkurencyjne zaplanowane na kolejne 12 miesięcy. Harmonogram będzie aktualizowany co najmniej raz na kwartał. W związku z tym kolejne nabory będą dodawane sukcesywnie przy kolejnych zmianach dokumentów.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".