Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Stopy procentowe bez zmian

W dniach 7-8 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Informacja po posiedzeniu.

Kolejny sukces Członka PZFP

Wzrasta dominacja Członków PZFP w przetargach BGK na wybór pośredników finansowych.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. złożyła najlepszą ofertę w cz. III przetargu Wybór przez BGK Pośredników finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Prawie 2 mld zł z UE na rozwój Mazowsza jeszcze w tym roku

Pod koniec marca rozpoczną się pierwsze konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. W tym roku ogłoszone zostaną aż 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł.

 W obecnej perspektywie unijnej 16 województw otrzyma łącznie na rozwój 153 mld zł, co oznacza, że 44 proc. środków objętych Umową Partnerstwa będzie w dyspozycji samorządów regionalnych. Łączna wartość całego programu regionalnego Mazowsza to 2,1 mld euro, czyli ok. 10 mld zł.

W drugim kwartale tego roku będzie można ubiegać się o pieniądze na realizację projektów z zakresu kontroli jakości powietrza, gospodarki odpadami czy też rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Wsparcie obejmie również aktywizację zawodową kobiet, rozwój usług dla mieszkańców w ramach społeczności lokalnych, integrację migrantów czy zapewnienie odpowiednich kompetencji przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

Trzeci kwartał roku przyniesie kolejne możliwości pozyskania dofinansowania z programu regionalnego. Wsparcie obejmie wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji biznesowych. W planach są konkursy o dofinansowanie działań z zakresu zapewnienia infrastruktury społecznej, zarządzania inteligentnymi sieciami wodociągowymi czy usuwania miejsc nielegalnego składowania odpadów. Pracodawcy skorzystają z pomocy we wprowadzaniu telepracy, natomiast szkoły będą mogły starać się o fundusze na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów. Będą również dostępne środki na kształcenie dorosłych oraz aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W czwartym kwartale roku samorządy będą mogły składać wnioski o fundusze europejskie na budowę i przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych. Wsparcie obejmie ograniczanie skutków suszy (retencjonowanie wód opadowych), ochronę różnorodności biologicznej, a także parków krajobrazowych. Będzie to również czas rozpoczęcia konkursów o dofinansowanie innowacyjnych projektów biznesowych (w nowej formule projektów modułowych) czy transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Końcówka roku przyniesie także możliwość pozyskania wsparcia na rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Właśnie wtedy rozpocznie się również konkurs o wyjątkowym wymiarze, mający na celu wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w obszarze wartości i zasad horyzontalnych Unii Europejskiej.

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Opublikowano Harmonogram naborów wniosków dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

2 marca 2023 roku Instytucja Zarządzająca zatwierdziła harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na najbliższe 12 miesięcy. Harmonogram pozwoli potencjalnym wnioskodawcom zorientować się w możliwościach uzyskania dofinansowania określonych projektów oraz zaplanować działania związane z ubieganiem się o dofinansowanie. Harmonogram będzie aktualizowany przez Instytucję Zarządzającą nie rzadziej niż raz na kwartał.

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Przyjęcie kryteriów wyboru projektów do pięciu kolejnych konkursów w nowej perspektywie finansowej to główny temat drugiego posiedzenia Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Obradom przewodziła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas obrad Komitetu przyjęto kryteria wyboru projektów do konkursów w poniższych działaniach:

  1. Platformy startowe dla nowych pomysłów.
  2. Pożyczki na rozwój turystyki.
  3. Adaptacja do zmian klimatu.
  4. Zrównoważona mobilność miejska.
  5. Infrastruktura drogowa.

6 października 2022 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.Budżet programu to 2,65 mld euro. Do tej pory z programu korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W nowej perspektywie finansowej do tego grona dołącza również część województwa mazowieckiego - bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. To duży sukces negocjacyjny polskiego rządu. Tym bardziej, że w Umowie Partnerstwa 2014-2020 zapisano, że program dla Polski Wschodniej nie będzie realizowany w kolejnej perspektywie.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Opublikowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Informacje podane w harmonogramie mają charakter planistyczny. Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, harmonogram będzie podlegał aktualizacji nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału. Aktualizacja może polegać na wpisaniu do harmonogramu nowego naboru, usunięciu naboru lub zmianie informacji o naborze, w tym ich doprecyzowaniu. Aktualizacja harmonogramu może także polegać wyłącznie na potwierdzeniu informacji zawartych w harmonogramie poprzez zmianę daty jego zatwierdzenia.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".