Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejny sukces Członka PZFP

Kolejne wyniki przetargów BGK dotyczące wyboru pośredników finansowych dowodzą tego, że Związek zrzesza najlepsze fundusze pożyczkowe.

 Polska Fundacja Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w cz. II przetargu Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Re-aktywacja” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” .

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Rozpoczęcie procedury powoływania Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską dnia 7 grudnia 2022 roku programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Instytucja Zarządzająca rozpoczęła procedurę mającą na celu powołanie składu Komitetu Monitorującego Program.

Zgodnie z art. 38 rozporządzenia ramowego Instytucja Zarządzająca powołuje Komitet Monitorujący w terminie do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia programu przez Komisję. 

Komitet Monitorujący to organ, który będzie powołany przez Instytucję Zarządzającą w formie uchwały. Będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą w programie. Zadania Komitetu są określone w art. 40 rozporządzenia ramowego dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Sposób działania Komitetu Monitorującego doprecyzuje regulamin, który zostanie przyjęty w postaci uchwały Komitetu na pierwszym posiedzeniu. 

 13 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził procedurę powoływania oraz kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Na podstawie Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 Instytucja Zarządzająca przedstawia kryteria, które powinny spełniać osoby wyznaczane do Komitetu Monitorującego FEWL 2021-2027.

Kandydaci na członków i zastępców w Komitecie Monitorującym oraz obserwatorów:

  • muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, co oznacza, że danej osobie nie można zarzucić zachowania sprzecznego z normami moralnymi, etycznymi lub prawnymi;
  • muszą posiadać kompetencje lub wiedzę oraz doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programu lub w dziedzinie będącej przedmiotem jego interwencji;
  • pożądane jest doświadczenie związane z pracą w Komitecie Monitorującym, pozytywna rekomendacja Instytucji Zarządzającej, a także aktywny udział i zaangażowanie w konsultowaniu przygotowania programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 częściowo zawieszone

11 grudnia 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o kolejnym częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 20 lutego 2018 r. w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych obowiązująca od 11 grudnia 2022 r.

Kolejny sukces Członka PZFP

Nasi Członkowie zwiększają dominację w przetargach BGK na wybór pośredników finansowych.

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w cz. IV przetargu Wybór przez BGK Pośredników finansowych na potrzeby realizacji instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Wszystkie RPO na lata 2021-2027 zatwierdzone przez KE

Wszystkie programy regionalne otrzymały już akceptację ze strony Komisji Europejskiej. 7 grudnia - jako ostatnie - przyjęte zostały programy dla województwa: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. 

7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska przyjęła poniższe programy regionalne:

  • Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1,84 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,75 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 1,46 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,69 mld euro.

Wcześniej zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską dotyczące pozostałych programów regionalnych:

  • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2,31 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 2,74 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 2,69 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 5,14 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 2,15 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,79 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro,
  • Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 0,97 mld euro.

W ramach programów regionalnych, które będą wdrażane w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, pięć województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach będzie posiadać również środki finansowe, które pochodzą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Stopy procentowe bez zmian

7 grudnia 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Informacja po posiedzeniu

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".