Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Opublikowano Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Dokument jest przeznaczony dla wnioskodawców i beneficjentów projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Dokument zawiera ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dotyczące priorytetów 1-6 oraz 9, a także szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie i działania FELD.04.02 Drogi lokalne. Na dalszym etapie prac Zasady będą uzupełniane o szczegółowe wymogi dotyczące pozostałych działań.

Kolejne sukcesy naszych Członków

Członkowie naszej organizacji po raz kolejny wykazali się skutecznością w postępowaniu przetargowym.

Rozstrzygnięto przetarg Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. pn. Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka EKOenergetyczna III. W części II i IV najlepsze oferty złożyli nasi Członkowie, tj. odpowiednio Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”. W cz. I i III zwycięzcami zostały następujące podmioty: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie i Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. będzie wdrażał instrumenty zwrotne w bieżącym okresie programowania

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego będzie realizował wsparcie zwrotne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Łączna wartość zawartej umowy to: 510 824 865,45 PLN.

Wsparcie będzie realizowane poprzez instrumenty zwrotne (pożyczki) w czterech obszarach:

  1. Wsparcie MŚP (wartość wsparcia: 187 418 427,32 PLN) – Pożyczka rozwojowa.
  2. Efektywność energetyczna (wartość wsparcia: 101 531 621,60 PLN) – Pożyczka na modernizację nergetyczną budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publiczne.
  3. Odnawialne źródła energii (wartość wsparcia: 94 716 773,26 PLN) – Pożyczka OZE.
  4. Gospodarka o obiegu zamkniętym (wartość wsparcia: 127 158 043,27 PLN) – Ekopożyczka dla MŚP.

Projekty będą uruchamiane sukcesywnie już od I kwartału 2024 r.Środki (pożyczki) będą dystrybuowane za pośrednictwem Partnerów Finansujących, którzy zostaną wyłonieni w przetargach ogłaszanych przez Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Niemal miliard złotych na pożyczki dla przedsiębiorców w woj. Dolnośląskim

28 listopada władze woj. Dolnośląskiego podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W jej ramach zrealizowane zostaną projekty z zakresu instrumentów pożyczkowych o łącznej wartości ok 990 milionów złotych.

Dzięki podpisanej dzisiaj umowie Dolny Śląsk uruchamia mechanizm wsparcia finansowego w formie pożyczek w ramach 3 projektów:

  • Pożyczka rozwojowa - zwiększenie efektywności wdrażania innowacji w dolnośląskim sektorze MŚP.
  • Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, budynkach publicznych oraz w mikro i małych firmach z regionu.
  • Pożyczka OZE - zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii, budowa i rozbudowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Uzupełniająco finansowane będą stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Konferencja „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie 2021-2027” za nami

28 listopada w Sielpi Wielkiej odbyła się, organizowana przez PZFP, konferencja „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie 2021-2027”.

W wydarzeniu wzięło udział niemal 60 przedstawicieli funduszy pożyczkowych. Mieliśmy przyjemność gościć czworo przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego: Pana Dyrektora Pawła Chorążęgo, Pana Dyrektora Macieja Henkiela, Pana Dyrektora Macieja Grupińskiego i Panią Katarzynę Pawłowską.

W trakcie debaty padło wiele spostrzeżeń, wniosków i postulatów dotyczących wdrażania instrumentów pożyczkowych. Najwięcej głosów dotyczyło wynagrodzeń partnerów finansujących, ich wynagrodzeń, wkładu własnego, tempa budowy portfela, terminów ogłaszania kolejnych postępowań przetargowych, a także współpracy pomiędzy samymi funduszami.

Wszystkie postulaty zostaną zebrane przez Związek i przekazane odpowiednim organom.

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2023 r.

GUS opublikował opracowanie obrazujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju w październiku 2023 r.

Dokument to krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto ‒ z częstotliwością kwartalną ‒ m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.

Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".