Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Grupa robocza PZFP zakończyła prace

Grupa robocza PZFP ds. cyfryzacji działalności funduszy pożyczkowych i organizacji pracy w kontekście doświadczeń pandemicznych zakończyła swoje prace.

została powołana na mocy współpracy z Fundacją Microfinance Centre. Pandemia pokazała to, że procesy cyfryzacyjne są nieodzowne i przyspieszyła ich rozwój. Zadaniem Grupy było sprawdzenie tego, czy procesy digitalizacyjne w środowisku funduszy pożyczkowych uległy zdynamizowaniu i co jeszcze trzeba zmienić. Ponadto, tematem prac Grupy było zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja pracy na bazie doświadczeń pandemicznych oraz w kontekście zmian demograficznych.

Bazą prac było badanie ankietowe weryfikujące poziom zdigitalizowania działalności Członków PZFP oraz zasad zarządzania zasobami ludzkimi. Wykorzystano także wiedzę zdobytą w trakcie prac Grupy Roboczej PZFP prowadzonych w 2019 roku, dotyczących cyfryzacji środowiska mikrofinansowego w Polsce. W toku pogłębionych dyskusji wypracowano 9 rekomendacji, które przesyłamy w załączeniu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w pracę podmiotom za nieoceniony wkład merytoryczny i poświęcony czas.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców w woj. Łódzkim

Marszałek województwa łódzkiego i rektor Politechniki Łódzkiej podpisali list intencyjny zapowiadający współpracę przy wspieraniu rozwoju firm w regionie.

Dokument, który został dziś podpisany, przewiduje stworzenie narzędzi do monitorowania mechanizmów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie. List intencyjny sygnowany przez marszałka i rektora zakłada współpracę w zakresie stworzenia baz danych potrzebnych do monitoringu, w tym rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskania oprogramowania do analizy tych danych. Baza będzie instrumentem wspierającym samorząd w ocenie konkurencyjności obszaru, tworzeniu strategii, monitorowaniu zmian w otoczeniu i realizowanych programów w ocenie konkurencyjności regionu, monitorowaniu zmian w otoczeniu oraz realizowanych programów i projektów w zakresie rozwoju i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.

Od początku czerwca przedsiębiorcy mogą też ubiegać się o niskooprocentowane pożyczki obrotowe, wszystkimi pośrednikami finansowymi są Członkowie PZFP. Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na nie 46 mln zł. Środki pochodzą ze zwrotów w ramach tzw. inicjatywy Jeremie – jednego z programów unijnych. Zarząd Województwa Łódzkiego dla jak najlepszego dalszego dysponowania pieniędzmi powołał Regionalny Fundusz Rozwoju WŁ. Teraz przekazuje funduszowi pieniądze, które napływają z udzielonych wcześniej pożyczek, a ten dalej nimi dysponuje. To też oznacza, że pieniędzy będzie więcej. Zarząd województwa przewiduje, że przez najbliższych kilka lat pula może wzrosnąć nawet do 200 mln zł.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokument informuje o tym, co można sfinansować z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kto może starać się o środki z programu, jak wybierane są projekty oraz jakie są kryteria ich oceny. Ponadto w dokumencie można znaleźć informacje o finansowaniu programu oraz przykładowe rodzaje projektów.

Dokument został przyjęty Uchwałą nr 23/927/21 Zarządu Województwa z 16 czerwca 2021 roku.

 

Raport NBP o stabilności systemu finansowego

NBP opublikował cykliczny raport o stabilności systemu finansowego.

Niepewność dotycząca kosztów związanych z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych jest wysoka, a realizacja niektórych scenariuszy może zagrażając stabilności systemu finansowego. Istotny wpływ na skalę kosztów związanych z tym ryzykiem będzie miało orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Pandemia Covid-19, mimo znacznego wpływu na gospodarkę realną i spodziewane dalsze odpisy na straty kredytowe, nie zagraża stabilności krajowego sektora bankowego. Jednocześnie, mimo znacznego spadku dynamiki kredytu dla sektora niefinansowego, nie widać oznak nadmiernego ograniczania podaży kredytu, tj. credit crunch. Przewidywana poprawa sytuacji gospodarczej w kolejnych kwartałach powinna sprzyjać stopniowej odbudowie popytu na kredyt.

Wyzwanie stanowi obniżenie rentowności sektora bankowego, które obserwowano już przed pandemią, a obecnie dodatkowo istotnie się pogłębia. Ogranicza to zdolność sektora bankowego do wzmacniania bazy kapitałowej i zmniejsza jego odporność.

 

Walne Zebranie Członków PZFP za nami

16 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków PZFP.

Wszyscy członkowie organów statutowych uzyskali absolutorium z wykonywania swoich obowiązków w 2020 roku. Uczestnicy zebrania zaakceptowali sprawozdania merytoryczne i finansowe Związku za ubiegły rok.

Przede wszystkim jednak Walne Zebranie Członków było okazją do długo wyczekiwanego bezpośredniego spotkania Członków naszej organizacji. Pozwoliło to zarówno w części  oficjalnej, jak i rozmowach kuluarowych na wymianę doświadczeń i informacji na temat sytuacji w poszczególnych regionach. Ponadto, już w trakcie części nieoficjalnej, mieliśmy okazję do miłego spędzenia czasu.

 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – Lubuskie 2020 na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – Lubuskie 2020 na 2021 rok.

Zgodnie ze zmianą Harmonogramu w 2021 r. zaplanowano 19 konkursów na łączną kwotę 68 600 000,00 zł, tj. 6 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 30 700 000,00 zł oraz 13 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 37 900 000,00 zł (w tym: 4 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 11 400 000,00 zł).

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".